• Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH.

  (b) Cho Al tác dụng với I2 có H2O làm xúc tác.

  (c) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.

  (d) Cho SiO2 vào dung dịch HF.

  Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các phản ứng oxi hóa – khử là: (a), (b), (c).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC