AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng Thí nghiệm như sau:

  Phát biểu nào sau đây không đúng:

  • A. Khí Clo thu được trong bình eclen là khí Clo khô. 
  • B. Dung dịch H2SO đặc có vai trò hút nước, dung dịch NaCl có tác dụng giữ lại HCl khí.
  • C. Có thể thay MnO2 bằng KMnO4 hoặc KClO3.
  • D. Thay đổi vị trí của bình đựng dd NaCl và dd H2SO4 đặc cho nhau không làm ảnh hưởng đến thành phần khí clo thu được ở bình eclen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi tinh chế khí, nước phải được thu lại sau cùng nên không thể đổi chỗ 2 bình H2SOvà bình NaCl, nếu đổi sẽ thu được khí Cl2 ướt.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>