AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Có các nhận xét sau về clo và hợp chất của clo:
    1; Nước zaven có khả năng tẩy mầu và sát khuẩn.
    2; Cho giấy quì tím vào dung dịch nước clo thì quì tím chuyển mầu hồng sau đó lại mất mầu.
    3; Trong phản ứng của HCl với MnO2 thì HCl đóng vai trò là chất bị khử.
    4; Trong công nghiệm Cl2 được điều chế bằng cách điện phân dung dịch NaCl (màng ngăn, điện cực trơ)
    Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là:

    • A. 2.
    • B. 3.
    • C. 4.
    • D. 1.

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: B

    Trong phản ứng của HCl và MnO2 thì HCl là chất bị oxi hóa

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>