• Câu hỏi:

  Cho 69,6 gam mangan đioxit tác dụng hết với dung dịch axit clohidric đặc. Toàn bộ lượng khí clo sinh ra được hấp thu hết vào 500 ml dung dịch NaOH 4M, thu được 500 ml dung dịch X. Nồng độ mol của NaCl và NaOH trong dung dịch X lần lượt là

  • A.

   1,6M và 0,8M

  • B.

   1,6M và 1,6M

  • C.

   3,2M và 1,6M

  • D.

   0,8M và 0,8M

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nMnO2 = 69,6/87 = 0,8 (mol); nNaOH = 0,5.4 = 2 (mol)

  MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

  CM NaCl = 0,8/0,5 = 1,6(M); CM (NaOH dư) = (2-1,6)/0,5 = 0,8(M)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC