AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 10,8 gam kim loại M phản ứng hoàn toàn với khí clo dư, thu được 53,4 gam muối. Kim loại M là:

  • A. Al
  • B. Mg
  • C. Fe
  • D. Zn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giả sử M có hóa trị x:
  2M + xCl2 → 2MClx
  2M              2(M + 35,5x)        (g)
  10,8            53,4                      (g)
  ⇒ 2M.53,4 = 10,8.2(M + 35,5x)
  ⇒ M = 9x
  Nếu x = 3 thì M = 27g (Al)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>