• Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa.

  (b) Axit flohidric là axit yếu.

  (c) Dung dịch NaF loãng được dung làm thuốc chống sâu răng.

  (d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa : -1, +1, +3, +5 và +7.

  (e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự F-, Cl-, Br-, I-.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các phát biểu đúng: (a), (b), (c), (e).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC