YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong môi trường không hấp thụ âm có một nguồn điểm O phát sóng âm đẳng hướng. Điểm A cách nguồn 1 m có cường độ âm 4 W/m2. Cường độ âm tại B cách nguồn 2 m là

  • A. 2 W/m2.
  • B. 1 W/m2.
  • C. 1,5 W/m2.
  • D. 3 W/m2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử nguồn âm tại O có công suất P:        

   \(I = \frac{P}{{4\pi {R^2}}}\)

  \(\frac{{{I_B}}}{{{I_A}}} = \frac{{R_A^2}}{{R_B^2}} \to {I_B} = 1\,W/{m^2}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19547

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sóng cơ và sóng âm

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON