YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm về giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S1, S2 giống nhau dao động với tần số 13Hz. Tại điểm M cách A 21 cm cách B 19 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của S1S2 không có cực đại nào khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

  • A. 28 cm/s 
  • B. 46 cm/s
  • C. 40 cm/s
  • D. 26 cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hai nguồn giống nhau → cùng pha → trung trực của hai nguồn dao động cực đại.

  M là điểm dao động cực đại, giữa M và trung trực không có cực đại nào khác nên:

  MA – MB = \(\lambda\) = 2cm

  Tốc độ truyền sóng : v = \(\lambda\).f = 26cm/s 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19497

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sóng cơ và sóng âm

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON