YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Căng ngang sợi dây AB, kích thích để dây dao động tạo ra một sóng dừng trên dây với bước sóng \(\lambda  = 64\) cm. Xét hai điểm M và N trên dây. Khi sợi dây duỗi thẳng M, N lần lượt cách A những khoảng 8cm và d cm \(\left( {d > 32cm} \right)\)  dao động với tốc độ cực đại là v1 và v2. Biết \(\frac{{{{\rm{v}}_{\rm{1}}}}}{{{{\rm{v}}_{\rm{2}}}}}{\rm{ = }}\sqrt 2 \) , M, N luôn dao động cùng pha, d có giá trị nhỏ nhất gần nhất là

  • A. 74 cm
  • B. 47 cm
  • C. 85 cm
  • D. 70 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Biên độ dao động của một điểm cách nút một đoạn d

  \(\begin{array}{l}
  a = 2{\rm{a}}\left| {{\rm{sin}}\left( {\frac{{2\pi d}}{\lambda }} \right)} \right|\\
  Do\,\,{d_M} = 8cm\,\, \Rightarrow \,\,\,{a_M} = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\left( {2{\rm{a}}} \right)
  \end{array}\)

  + Tỉ số tốc độ cực đại giữa M và N

  \(\frac{{{v_1}}}{{{v_2}}} = \frac{{\omega {a_M}}}{{\omega {a_N}}} \Leftrightarrow \sqrt 2  = \frac{{\frac{{\sqrt 2 }}{2}\left( {2{\rm{a}}} \right)}}{{{a_N}}} \Rightarrow {a_N} = \frac{1}{2}\left( {2{\rm{a}}} \right)\)

  Vậy điểm N cách nút gần nhất một đoạn \(\frac{\lambda }{{12}}\)

  Hơn nữa điểm N luôn cùng pha với M nên M và N cách nhau gần nhất một bó sóng 

  Vậy \(d = \lambda  + \frac{\lambda }{{12}} = 64 + \frac{{64}}{{12}} = 69,3\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19521

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sóng cơ và sóng âm

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON