• Câu hỏi:

  Hai nguồn phát sóng âm trong không khí có tần số lần lượt là f1 và f2 với \({f_2} = \frac{4}{3}{f_1}\) . Trong cùng một khoảng thời gian sóng âm do nguồn (1) truyền đi được quãng đường S1; sóng âm do nguồn (2) truyền đi được quãng đường S2. Tỉ số \(\frac{{{{\rm{S}}_{\rm{1}}}}}{{{{\rm{S}}_{\rm{2}}}}}\)  là

  • A. 1,33. 
  • B. 0,75. 
  • C. 1
  • D. 1,5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vận tốc truyền âm trong một môi trường chỉ phụ thuộc vào bản chất của môi trường không phụ thuộc vào nguồn phát, do vậy trong cùng một thời gian thì quãng đường mà hai sóng truyền đi được là như nhau

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC