• Câu hỏi:

  Một dây đàn hồi có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc \(\Delta \varphi = (k + 0,5) \pi\)với k là số nguyên. Tính tần số f, biết tần số có giá trị trong khoảng từ 8Hz đến 13Hz.

  • A. 12Hz
  • B. 8,5Hz
  • C. 12,5Hz
  • D. 10Hz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sóng tại M dao động vuông pha với sóng tại A nên ta có:
  \(d = \frac{(2 k + 1)\lambda }{4} = \frac{(2 k + 1)v}{4 f}\Rightarrow f = 2,5 (2k + 1)\)
  Lại có: \(8\leq f\leq 13 \Rightarrow 8\leq 2,5(2k + 1)\leq 13\)
  \(\Rightarrow k = 2 \Rightarrow f = 12,5Hz\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC