• Câu hỏi:

  Theo Thông tư số 10/2009/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, nếu âm lượng của còi xe ô tô tại điểm cách đầu xe 2 m mà lớn hơn 115 dB là không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Lấy cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Vậy để đạt tiêu chuẩn này thì công suất âm của còi xe (xem là nguồn điểm, đặt trước đầu xe) không vượt quá

  • A. 6 W.
  • B. 18 W.
  • C. 20W.
  • D. 16 W.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mức cường độ âm và công suất của nguồn liên hệ với nhau qua biểu thức :

  \(L = 10\log \frac{P}{{{I_0}4\pi {r^2}}}\)

  Giá trị lớn nhất của công suất ứng với mức cường độ âm \(L = 115{\rm{d}}B\)

  \(115 = 10\log \frac{P}{{{{10}^{ - 12}}4\pi {{.2}^2}}} \Rightarrow {P_{ma{\rm{x}}}} \approx 15,9W\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC