YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trên bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng cơ tại hai điểm A và B, phương trình dao động là uA = uB = 4cos10πt(mm). Tốc độ truyền sóng là 30cm/s. Hai điểm M1 và M2 cùng nằm trên một elip nhận A,B là hai tiêu điểm có M1A – M1B = -2cm và M2A – M2B = 6cm. tại thời điểm ly độ M1 là \(\sqrt 2 \)mm thì li độ của M2 là

  • A. -1mm
  • B. \(\sqrt 2 \)mm
  • C. -2\(\sqrt 2 \)mm
  • D. 1mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các điểm nằm trên một elip thì pha của chúng có thể cùng hoặc ngược nhau

  Ta có:

  \(\frac{{{u_{{M_2}}}}}{{{u_{{M_1}}}}} = \frac{{{u_{{M_2}}}}}{{\sqrt 2 }} = \frac{{\cos \left( {2\pi \frac{{{M_1}A - {M_1}B}}{\lambda }} \right)}}{{\cos \left( {2\pi \frac{{{M_1}A - {M_1}B}}{\lambda }} \right)}} =  - 2 \Rightarrow {u_{{M_2}}} =  - 2\sqrt 2 \)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19581

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sóng cơ và sóng âm

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON