AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ \(\overrightarrow a = ( - 1;1;0)\)\(\overrightarrow b = (1;1;0)\)  và \(\overrightarrow c = (1;1;1)\). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A.  \(\overrightarrow b \bot \overrightarrow c\)
  • B. \(\left| {\overrightarrow c } \right| = \sqrt 3\)
  • C. \(\left| {\overrightarrow a } \right| = \sqrt 2\)
  • D. \(\overrightarrow a \bot \overrightarrow b\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(\overrightarrow b .\overrightarrow c = 2 \ne0\) nên \(\overrightarrow b\) và \(\overrightarrow c\) không vuông góc nhau suy ra A là phương án cần tìm.

  Dễ dàng kiểm tra được các phương án còn lại là những khẳng định đúng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>