YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các thao tác: 

  (1) Gõ tên cho biểu mẫu rồi nháy Finish.

  (2) Chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard.

  (3) Chọn kiểu cho biểu mẫu rồi nhấn Next.

  (4) Chọn cách bố trí biểu mẫu rồi nhấn Next.

  (5) Trong hộp thoại Form Wizard, chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries, tiếp theo là chọn các trường đưa vào biểu mẫu rồi nhấn Next.

  Trình tự các thao tác để có thể thực hiện tạo biểu mẫu bằng cách dùng thuật sĩ sẽ là:

  • A. (2) \(\rightarrow\) (5) \(\rightarrow\) (3) \(\rightarrow\) (4) \(\rightarrow\) (1)
  • B. (2) \(\rightarrow\) (5) \(\rightarrow\) (4) \(\rightarrow\) (3) \(\rightarrow\)​ (1)
  • C. (5) \(\rightarrow\) (2) \(\rightarrow\) (3) \(\rightarrow\) (4) \(\rightarrow\)​ (1)
  • D. (2) \(\rightarrow\) (3) \(\rightarrow\) (5) \(\rightarrow\) (5) \(\rightarrow\)​ (1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (2) → (5) → (4) →(3) →​ (1)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA