YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để làm việc trong chế độ biểu mẫu, ta thực hiện:

  • A. Nháy đúp lên tên biểu mẫu.
  • B. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút 
  • C. Nháy nút  nếu đang ở chế độ thiết kế
  • D. Cả A, B và C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2729

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON