YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để :

  • A. Tính toán cho các trường tính toán.
  • B. Sửa cấu trúc bảng.
  • C. Xem, nhập và sửa dữ liệu.
  • D. Lập báo cáo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xem, nhập và sửa dữ liệu.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2715

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON