ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Các thao tác thay đổi hình thức biểu mẫu, gồm:

  • A. Thay đổi nội dung các tiêu đề.
  • B. Sử dụng phông chữ tiếng Việt.
  • C. Di chuyển các trường, thay đổi kích thước trường.
  • D. Cả A, B và C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE