YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để làm việc trong chế độ biểu mẫu, ta không thực hiện thao tác nào sau đây?

  • A. Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu.
  • B. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút 
  • C. Nháy nút , nếu đang ở chế độ thiết kế
  • D. Nháy nút , nếu đang ở chế độ thiết kế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nháy nút , nếu đang ở chế độ thiết kế

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA