YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thao tác nào sau đây có thể thực hiện được trong chế độ biểu mẫu?

  • A. Thêm một bản ghi mới.
  • B. Định dạng font chữ cho các trường dữ liệu.
  • C. Tạo thêm các nút lệnh.
  • D. Thay đổi vị trí các trường dữ liệu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA