AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:

  • A. Sửa đổi cấu trúc của biểu mẫu.
  • B. Sửa đổi dữ liệu.
  • C. Nhập và sửa dữ liệu.
  • D. Xem, sửa, xóa và nhập dữ liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>