AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để tạo biểu mẫu, trước đó phải có dữ liệu nguồn là từ:

  • A. Bảng hoặc mẫu hỏi.
  • B. Bảng hoặc báo cáo.
  • C. Mẫu hỏi hoặc báo cáo.
  • D. Mẫu hỏi hoặc biểu mẫu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>