AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các thao tác có thể thực hiện trong chế độ thiết kế, gồm:

  • A. Thêm/bớt, thay đổi vị trí, kích thước các trường dữ liệu. 
  • B. Định dạng phông chữ cho các trường dữ liệu và các tiêu đề.
  • C. Tạo những nút lệnh để đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghi đầu, bản ghi cuối…
  • D. Cả A, B và C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>