AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trình bày những đặc trưng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa?

  Lời giải tham khảo:

  Nhà nước XHCN là 1 trong những tổ chức chính trị cơ bản nhất của hệ thống chính trị XHCN, 1 công cụ quản lý mà đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo nhân dân tổ chức ra để qua đó nhân dân lao động thực hiện quyền lực và lợi ích của mình; cũng qua đó giai cấp công nhân và đảng của nó lãnh đạo Xã hội về mọi mặt trong quá trình xây dựng và bảo vệ CNXH.

  Những đặc trưng cơ bản của nhà nước XHCN:

  • Nhà nước XHCN thực hiện 1 chính sách giai cấp  vì lợi ích của ng lao động, đống thời đảm bảo vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân.
  • Nhà nước XHCN là công cụ chuyên chính giai cấp lợi ích của đại đa số nhân dân lao động, thực hiện sự trấn áp những lực lượng chống phá sự nghiệp cách mạng XHCN.
  • Bạo lực, trấn áp là cần thiết, song  việc tổ chức xây dựng toàn diện xã hội mới là đặc trưng cơ bản của nhà nước XHCN.
  • Nhà nước XHCN ngày càng mở rộng dân chủ, lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
  • Nhà nước XHCN không còn là nhà nước theo nguyên nghĩa mà là nhà nước nửa nhà nước, nó tự tiêu vong khi không còn cơ sở kinh tế xã hội.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA