AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích tác dụng thúc đẩy LLSX của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa? Vận dụng vào tình hình thực tiễn ở nước ta hiện nay?

  Lời giải tham khảo:

  • Trong sản xuất hàng hóa, trao đổi hàng hóa theo giá trị xã hội vì thế ng nào sản xuất hàng hóa có giá trị cá biệt nhỏ hơn giá trị xã hội thì sẽ thu lãi, những ng sản xuất hàng hóa có giá trị cá biệt lớn hơn giá trị xã hội thì phải chịu lỗ. Do vậy, muốn tồn tại thì ng sản xuất hàng hóa phải không ngừng tìm mọi cách để cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghề mới vào sản xuất, cải tiến phương thức tổ chức và quản lý sản xuất,…. nhằm hạ thấp giá trị cá biệt.
  • Xu hướng này diễn ra liên tục vì do tất cả mọi người đều cố gắng hạ giá trị cá biệt xuống thì kéo theo gái trị xã hội cũng giảm theo và ng sản xuất lại phải hạ giá trị cá biệt xuống tiếp nữa, cứ như thế kỹ thuật được cải tiến không ngừng, năng suất lao động tăng lên, giá thành sản phẩm hạ xuống,.. thông qua sự nỗ lực tối ưu hóa sản xuất như vậy mà LLSX xã hội không ngừng phát triển.
  • Liên hệ: Ví dụ điển hình về việc cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động là việc trồng cà phe ở nước ta. Với chiến lược cải tiến kỹ thuật, áp dụng giống mới, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động của ngành cà phê, nước ta đã có những bước tiến mới, có chỗ đứng trên thị trường TG. Sự tiến bộ này đã tạo ra thế cạnh tranh giữa các nước đang sản xuất cà phê phải tuân theo quy luật gía trị. Rõ ràng, tác động của quy luật giá trị đã khiến cho việc sản xuất mang tính cạnh tranh cao và tăng cường khả năng phát triển cũng như sự thích ứng của các doanh nghiệp trong nền kinh tế chung. Áp dụng tốt qu luật giá trị, sáng tạo, đổi mới công nghệ sản xuất ngành cà phê không những tạo ra uy tín của mình trên thị trường mà còn thúc đẩy nền kinh tế nước nhà phát triển.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>