AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư?

  Lời giải tham khảo:

   Quá trình sản xuất giá trị thặng dư:

  Mục đích của sản xuất TBCN không phải là giá trị sử dụng, mà là giá trị thặng dư. Nhưng để sản xuất giá trị thặng dư. Nhưng để sản xuất giá trị thặng dư, trước hết nhà TB phải sản xuất ra 1 giá trị sử dụng nào đó. Vì thế, quá trình sản xuất TB chủ nghĩa là sự thống nhất giữa quá trình sản xuất giá trị sử dụng với quá trình sản xuất giá trị thăng dư. Cho nên, để sản xuất giá trị thặng dư nhà TB phải mua các yếu tố của quá trình sản xuất giá trị sử dụng là TLSX và SLĐ.

  Đặc điểm của quá trình sản xuất giá trị thặng dư:

  • Công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà TB, lao động của anh ta thuộc về nhà TB giống như những yếu tố khác của sản xuất và được nhà TB sử dụng sao cho hiệu quả nhất.
  • Sản phẩm là do lao động của ng công nhân làm ra nhưng nó không thuộc về công nhân mà thuộc sở hữu của nhà TB.
  • Quá trình sản xuất giá trị thặng dư đã giải quyết được mâu thuẫn trong công thức chung của TB và chứng minh được sự chuyển hóa tiền thành TB.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>