AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân?

  Lời giải tham khảo:

  Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân:

  • Cạnh tranh giữa các ngành là cạnh tranh giữa các xí nghiệp TB kinh doanh trong các ngành sản xuất khác nhau, nhằm tìm nơi đầu tư có lợi nhuận.
  • Nguyên nhân cạnh tranh: trong các ngành sản xuất khác nhau, do đặc điểm từng ngành, đk sản xuất cảu các ngành khác nhau nên P’ của từng ngành là khác nhau, các nhà TB phải tìm ngành có P’ cao hơn để đầu tư.
  • Biện pháp cạnh tranh: tự do di chuyển TB từ ngành này sang ngành khác.
  • Kết quả: hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá trị hàng hóa chuyển thành giá cả sản xuất
  • Tỷ suất lợi nhuận bình quân là con số trung bình của tất cả các tỷ suất lợi nhuận bình quân là tỷ số theo phần trăm giữa tổng giá trị thặng dư và tổng TBXã hội đã đầu tư vào các ngành trong nền sản xuất TBCN. Ký hiệu: P’.

  P’= ∑ m / ∑(c+v) x 100%        Hay     P’= (P1+P2+……+Pn)/ n

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA