AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích tư bản cho vay và lợi tức cho vay?

  Lời giải tham khảo:

  Tư bản cho vay:

  • Trước CNTB, TB cho vay tồn tại dưới hình thức cho vay nặng lãi.
  • Trong CNTB, TB cho vay là 1 bộ phận của TB công nghiệp tách ra và vận động độc lập.

  TB cho vay xuất hiện là 1 tất yếu, do :

  • Trong quá trình tuàn hoàn và chu chuyển của TB công nghiệp, luôn có số TB tiền tệ nhàn rỗi.
  • Trong khi đó, 1 số nhà TB khác lại cần tiền để kinh doanh
  • ĐN: TB cho vay là TB tiền tệ tạm thời nhàn rỗi, mà ng chủ của nó cho nhà TB khác sử dụng trong thời gian nhất định để được số tiền lời nào đó (lợi tức).
  • Đặc điểm của TB cho vay:
  • Quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng TB.
  • TB cho vay là loại hàng hóa đặc biệt, vì ng bán không mất quyền sở hữu và ng mua chỉ có quyền sử dụng trong 1 thời gian nhất định. Vì khi sử dụng thì giá trị của nó không mất đi mà còn tăng thêm. Hơn nữa, giá cả của nó lại không do giá trị quyết định, mà do giá trị sử dụng, tức là do khả năng tạo ra lợi nhuận quyết định. Lợi tức chính là giá cả của hàng hóa TB cho vay.
  • TB cho vay là TB được sùng bái nhất, dễ lầm tưởng T đẻ ra T’ do vạn động theo công thức T-T’.

  TB cho vay góp phần vào việc tích tụ, tập trung TB, mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của TB,…

  Lợi tức:

  • Lợi tức là 1 phần của ợi nhuận bình quân mà TB cho vay trả cho TB cho vay căn cứ vào lượng TB tiền tệ mà nhà TB cho vay đã bỏ ra cho nhà đi vay sử dụng.
  • Ký hiệu: Z
  • Nguồn gốc: là GTTD do công nhân làm thuê sáng tạo trong quá trình sản xuất.
  • Giới hạn: 0<Z<p
  • Tỷ suất lợi tức:
  • ĐN: là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số lợi tức và TB tiền tệ cho vay trong 1 thời gian nhất định.
  • Ký hiệu: Z’.
  • Công thức: Z’=Z/Kcv x 100%

  (Trong đó: z’ là tỷ suất lợi tức; z là số lợi tức thu được trong 1 năm; Kcv là TB tiền tệ cho vay trong 1 năm)

  • Giới hạn vận động: 0<z’<tỷ suất lợi nhuận bình quân.
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi tức:
   • Tỷ suất lọi nhuận bình quân.
   • Tỷ lệ phân chia lợi nhuận bình quân thành lợi tức và lợi nhuận của nhà TB hoạt động.
   • Quan hệ cung cầu về TB cho vay.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>