AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích phương pháp sản xuất giá tri thặng dư tuyệt đối?

  Lời giải tham khảo:

  Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư thu được do kéo dài ngày lao động vượt quá thời gian lao động tất yếu, trong khi năng suất lao động xã hội, giá trị sức lao động và thời gian lao động tất yếu không đổi.

  Cách thức:

  • Kéo dài ngày lao động, tăng cường độ lao động hoặc áp dụng cả 2 mức trên cùng lúc.
  • Việc kéo dài ngày lao động không thể vượt quá thời hạn sinh lý của công nhân. Tuy nhiên ngày lao động cũng không thể rút ngắn đến mức chỉ bằng thời gian lao động cần thiết vì như thế sẽ không có giá trị thặng dư và không còn CNTB nữa.
  • Giới hạn ngày lao động: thời gian lao động cần thiết < ngày lao động < 24h
  • Áp dụng phổ biến trong giai đoạn đầu của CNTB.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>