ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trình bày khái niệm sức lao động và điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa?

  Lời giải tham khảo:

  • Sức lao động: là toàn bộ những năng lực( thể lực, trí lực) khả năng sản xuất tồn tại trong 1 con người. Sức lao động là cái có trước, là tiềm năng sẵn có trong con người, còn lao động chính là quá trình vận dụng sức lao động trong quá trình sản xuất.
  • Điều kiện để sức lao đọng trở thành hàng hóa
  • Người lao động phải được tự do về thân thể của mình, có thể chi phối sức lao động hay năng lực lao động của mình.
  • Người lao động không có TLSX cân thiết để tự mình thực hiện lao động và cũng không còn của cải gì khác, muốn sống chỉ còn cách bán sức lao động.
  • Như vậy, để sức lao động trở thành hang hóa thì ng có tiền phải tìm được người lao động tự do trên thị trường, tự do theo 2 nghĩa: theo nghĩa là 1 con người tự do chi phối dức lao động của mình với tư cách la 1 hàng hóa; và mặt khác anh ta không có 1 hàng hóa nào khác để bán, nói 1 cách khác la trần như nhộng, hoàn toàn không có những vật cần thiết để thực hiện sức lao động của mình.
  • Sự tồn tại đồng thời 2 điều kiện trên biến sức lao động thành hàng hóa. Đến lượt mình, sức lao động lại biến thành TB.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE