AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích ưu thế của sản xuất hàng hóa?

  Lời giải tham khảo:

  Ưu thế của sản xuất hàng hóa:

  • SX hàng hóa do dựa trên sự phân công lao động, chuyên môn hóa sản xuất nên khai thác hiểu quả những lợi thế vè tự nhiên, xã hội, kỹ thuật của từng người, từng cơ sở, từng vùng, từng địa phương cũng như của đất nước… Ngược lại, sự phát triển của sản xuất hàng hóa lại tác động trở lại, thúc đẩy sự phát triển của phân công lao động xã hội, chuyên môn hóa lao động ngày càng tăng, mối liên hệ giữa các ngành, vùng ngày càng trở nên sâu sắc. sản xuất hàng hóa phá vỡ tính độc lập tự túc, trì trệ, lạc hậu, làm tăng nhu cầu trao đổi hàng hóa trong xã hội, làm cho năng suất lao động tăng lên, sản phẩm nhiều hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội.
  • Dưới tác động của các quy luật trong nền sản xuất hàng hóa buộc ng sản xuất hàng hóa phải luôn năng động, linh hoạt, có chiến lược kế hoạch dài hạn, cải tiến kỹ thuật, tổ chức sản xuất hợp lí, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu của ng dân. Đồng thời tạo ra những nhà kinh doanh giỏi, những người lao động lành nghề.
  • Trong nền sản xuất hàng hóa, quy mô sản xuất không bị giới hạn bởi nhu cầu và nguồn lực mang tính hạn hẹp của mỗi cá nhân, mỗi tập thể, mỗi vùng mà nó được mở rộng, dựa trên cơ sở nhu cầu và nguồn lực xã hội. Điều đó tạo điều kiện và thúc đẩy việc nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu nghiên cứu khoa học vào sản xuất, qua đó thúc đẩy sản xuất phát triển.
  • SX hàng hóa là mô hình kinh tế mở, thúc đẩy giao lưu kinh tế, giao lưu văn hóa, tạo đk nần cao, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của xã hội.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>