AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích tư bản thương nghiệp? Liên hệ thực tiễn ở VN?

  Lời giải tham khảo:

  Về mặt lịch sử, TB thương nghiệp có trước TB công nghiệp. Trong các hình thức kinh tế- xã hội trước CNTB, TB thương nghiệp tồn tại trên cơ sở lưu thông hàng hóa và lưu thông tiền tệ. Chức năng của nó là phục vụ việc trao đổi hàng hóa giữa sản xuất và tiêu dùng.

  Trong CNTB, TB thương nghiệp là 1 bộ phận TB công nghiệp tách ra và phục vụ quá trình lưu thông hàng hóa của TB công nghiệp.

  • Sản xuất ở Thương nghiệp: lưu thông hàng hóa/lưu thông tiền tệ - tiêu dùng
  • TB thương nghiệp cũng vận động theo công thức T-H-T’.
  • TB thương nghiệp vừa phụ thuộc, vừa độc lập với TB công nghiệp.
  • Sự phụ thuộc: TB thương nghiệp là 1 bộ phận của TB công nghiệp tách ra.
  • Tính độc lập tương đối của TB thương nghiệp thể hiện: TB thương nghiệp thực hiện chức năng cuối cùng và chuyển hóa H’-T’. một chức năng biệt tách khỏi TB công nghiệp (chỉ hoạt động chức năng lưu thông)
  • Vai trò của TB thương nghiệp:
   • Làm giảm lượng TB ứng trước vào lưu thông, giảm chi phí lưu thông.
   • Các nhà TBSX tập trung vào sản xuất làm tăng hiệu quả của sản xuất.
   • Rút ngắn thời gian lưu thông, tăng tốc độ chu chuyển, từ đó làm tăng m’ và M.

  Liên hệ: Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng khách quan và chỉu đạo củ thời đại chúng ta, đã, đang và sẽ tiếp tục định hướng, chi phối sự phát triển kinh tế của toàn TG, VN cũng đang trên con đg hội nhập đó, điển hình là việc gia nhập WTO. Về mặt nhà nước, chúng ta đã ban hành nhiều nghị quyết cũng như luật khuyến khích sự phát triển các ngành kinh tế, đặc biệt là thương mại: Gia nhập WTO mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội mới như thị trường được mở rộng, công nghệ hàng hóa,… Được đối xử công bằng trên thị trường quốc tế, cải thiện các điều kiện cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>