AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng thành công trong cả  nước, chỉ trong vòng 15 ngày:  

  • A. Từ ngày 13 đến ngày 27-8-1945
  • B. Từ ngày 14 đến ngày 28-8-1945
  • C.  Từ ngày 15 đến ngày 29-8-1945
  • D. Từ ngày 16 đến ngày 30-8-1945

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA