AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại Hội nghị TW Đảng lần thứ 8, Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận nào?

  • A. Mặt trận Liên Việt
  • B. Mặt trận Đồng minh
  • C. Mặt trận Việt Minh
  • D. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA