YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?  
   

  • A. Khởi nghĩa Bắc Sơn
  • B. Khởi nghĩa Nam Kì
  • C. Khởi nghĩa Bai Tơ
  • D. Binh biến Đô Lương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA