YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khẩu  hiệu “Đánh  đuổi Nhật  -  Pháp” được thay bằng  khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong: 

  • A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9-3-1945)
  • B. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”
  • C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ  13 đến 15-8-1945)
  • D. Đại hội quốc dân Tân Trào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA