YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?  
   

  • A. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc
  • B. Hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Trung ương  
   lần thứ 6
  • C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân
  • D. Củng cố được khối đoàn kết toàn dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945 vì nó đã hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Trung ương lần thứ 6.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA