YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hội nghị lần 6 (11 -  1939) của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì? 

  • A. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu
  • B. Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh
  • C. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách
  • D. Tất cả các nhiệm vụ trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hội nghị lần 6 (11 -  1939) của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1785

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON