AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lực lượng nào tham gia vào cuộc binh biến Đô Lương (13-1-1941)?

  • A. Đông đảo quần chúng nhân dân
  • B. Chủ yếu là công nhâm và nông dân
  • C. Chủ yếu là nông dân
  • D. Chỉ  có binh lính người Việt trong quân đội Pháp, không có quần chúng tham  
   gia.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>