YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đội Cứu quốc quân ra đời đó là sự hợp nhất giữa hai tổ chức vũ trang nào?

  • A.  Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ
  • B. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
  • C. Đội du kích Bác Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân
  • D. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đội Cứu quốc quân ra đời đó là sự hợp nhất giữa hai tổ chức vũ trang đội du kích Bác Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1790

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON