YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?

  • A. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đã đấu tranh kiên cường bất  
   khuất
  • B. Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước  
   trong mọi mặt trận thống nhất
  • C. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • D. Có hoàn cảnh thuận lợi của Chiến tranh thế giới thứ 2: Hồng quân Liên Xô và  
   quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh

  RANDOM

Mã câu hỏi: 1798

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA