YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? 

  • A. Thể tích của chất lỏng.
  • B. Gió.
  • C. Nhiệt độ. 
  • D. Diện tích mặt thoáng của chất lỏng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA