AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh không có đặc điểm 

  • A. chất vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • B. chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • C. thể tích của tất cả các chất rắn đều tăng khi nóng chảy.
  • D. với mỗi cấu trúc tinh thẻ, nhiệt độ nóng chảy phụ thuộc vào áp suất bên ngoài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>