AMBIENT
 • Câu hỏi:

  2kg nước đã ở nhiệt độ 0oC cần nhiệt lượng cung cấp là bao nhiêu để chuyển lên nhiệt độ 60oC biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK, nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg.K.

  • A. 1,132.106(J) 
  • B. 1,132.105(J) 
  • C. 1,132.104(J) 
  • D. 1,132.103(J) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: m=2kg;  Δt=60oC; 

  λ=3,4.105J/kgK;  C=4200J/kg.K

  Suy ra nhiệt lượng cung cấp là bao nhiêu để nước chuyển lên nhiệt độ 60oC là: 
    \(Q=\lambda .m+m.C.\Delta t=1,132.10^6(J)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>