AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lượng nước sôi có trong một chiếc ấm có khối lượng m = 300 g. Đun nước tới nhiệt độ sôi, dưới áp suất khí quyển bằng 1atm. Cho nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.106 J/kg. Nhiệt lượng cần thiết để có m’ = 100 g nước hóa thành hơi là 

  • A. 690 kJ.
  • B. 230 kJ.
  • C.  460 kJ. 
  • D.  320 kJ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Q = Lm’ = 2,3.106.0,1 = 230.103 J = 230 kJ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>