AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chất hơi đạt trạng thái “hơi bão hòa” thì 

  • A. ở cùng một nhiệt độ, áp suất hơi là như nhau với mọi chất.
  • B. khi thể tích giảm, áp suất hơi tăng.
  • C.  áp suất hơi không phụ thuộc vào nhiệt độ hơi.
  • D. tốc độ ngưng tụ bằng tốc độ bay hơi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>