AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn? 

  • A. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất có độ lớn bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy 1kg chất đó ở nhiệt độ nóng chảy.
  • B. Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là Jun trên kilôgam (J/ kg).
  • C. Các chất khác nhau thì nhiệt nóng chảy riêng của chúng khác nhau. 
  • D. Cả A, B, C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>