AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng khối lượng 100g ở nhiệt độ 20oC để nó hóa lỏng ở 658oC. Nhôm có nhiệt nóng chảy riêng là 3,9.105 J/kg và nhiệt dung riêng  là 896J/(kg.K).

  • A. 94,165 kJ
  • B. 95,165 kJ
  • C. 96,165 kJ
  • D. 97,165 kJ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

  Nhiệt lượng cần cung cấp cho  miếng nhôm ở nhiệt độ 20oC để chuyển thành nhôm ở 658oC.

                 \(Q_1 = cm (t_1 - t_1)\)

  Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm ở 658oC để chuyển thành nhôm lỏng ở 658oC.

                   \(Q_0 = \lambda m\)

  Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho miếng nhôm có khối lượng là 100g ở 20oC để chuyển thành nhôm lỏng ở 658oC bằng

             \(Q = Q_1 + Q_0\)

             \(Q = cm (t_1 - t_2) +\lambda m\)

                 \(= 896. 0,1 (658-20) + 3,9.10^5. 0,1\)

                 \(= 96164,8J \approx 96,165kJ\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA