AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy 100g nước đá ở 0°C. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105J/kg 

  • A.  Q = 0,34.103 J.      
  • B. Q = 340.105J  
  • C. Q = 34.107J.        
  • D. Q = 34.103J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy nước đá là:

  Q = λ m = 3,4.105.100 = 340.105 J.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>