AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng? 

  • A. Nhiệt nóng chảy là nhiệt độ ở đó chất rắn bắt đầu nóng chảy.
  • B. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn kết tinh không thay đổi.
  • C. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn vô định hình tăng. 
  • D. Nhiệt nóng chảy của một vật rắn tỉ lệ với khối lượng của vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>